• VU16 Landskampioen 2019
 • Wij willen als bestuur aan de Algemene Ledenvergadering (ALV) voorstellen om dit seizoen GEEN contributie te heffen. Wij denken dat iedereen daar wel blij mee zal zijn. Op zich is het al balen genoeg dat er niet gespeeld kan worden en misschien nog erger: niet getraind.

  Een en ander houdt wel een risico in. Er zijn wel degelijk kosten gemaakt. Denk bijvoorbeeld aan de bondscontributie en aan de kosten voor zaalruimte in de periode dat er nog wel getraind kon worden.  Verder willen we de verplichtingen die we aangegaan zijn met trainers en scheidsrechters nakomen. Dat lijkt ons wel zo netjes. Er tegenover staat dat de inkomsten uit het beheer van de papiercontainers bij het Baafje gewoon door blijven gaan. Opnieuw hulde aan onze vrijwilligers die dit mogelijk maken! Zij staan elke dag twee keer bij de containers om te openen, te stapelen en te sluiten.

  Onduidelijk is nog hoe de steunmaatregelen van overheid en Gemeente voor ons zullen uitpakken. We verwachten voor dit seizoen op een verlies uit te komen in de orde van grootte van € 5000,00 - € 10.000,00. Het eigen vermogen van de vereniging is zodanig dat wij van mening zijn dit verlies te kunnen dragen. Wel verzoeken wij dringend om een vrijwillige bijdrage zodat de verliezen niet al te hoog gaan oplopen.

  Het heffen van de contributie zal vanaf nu anders gaan verlopen. Aaron Wesselius heeft ons geholpen om via Sportlink het proces te automatiseren. Het ligt in de bedoeling dat iedereen op korte termijn een nota ontvangt, maar die is dan op € 0,00 gesteld. Iedereen staat echter vrij om toch een bedrag over te maken want dat zou de club reuze helpen.

  Wanneer we de ALV kunnen houden is nog even afwachten. Nadere berichten daaromtrent zullen volgen.

  Wat wij wel heel duidelijk willen stellen: De contributie over het seizoen 2019-2020 moet wel volledig voldaan worden!