• VU16 Landskampioen 2019
 • Aanmelden als lid

  Bij Flashing Heiloo kan je 3 keer gratis meetrainen om te kijken of je basketball een leuke sport vindt. Daarna kan je je aanmelden als lid. Dat kan via het aanmeldingsformulier van Flashing Heiloo (zie onder).


  Opzeggen lidmaatschap

  Een verenigingsjaar loopt van 1 juli tot en met 1 juli. Opzegging door of namens het lid voor het nieuwe verenigingsjaar dient te geschieden vóór 1 juni van het lopende verenigingsjaar door schriftelijke opzegging per brief of per e-mail.
  Indien het lidmaatschap tussen 1 juni en 1 september van een lopend verenigingsjaar wordt opgezet is 50 % van het contributiebedrag verschuldigd met daarbij € 25,= aan administratieve heffing.

  Indien het lidmaatschap na 1 september van het lopende verenigingsjaar wordt opgezet is 100 % van het contributiebedrag verschuldigd.

  Leden dienen zich via mail af te melden bij:

  Ledenadministratie Flashing Heiloo
  e-mail: ledenadministratie@flashing-heiloo.nl

  In verband met contributieafdracht aan de NBB is het noodzakelijk af te melden voor 1 juni. Doe je het later, dan ben je aanvullende contributie verplicht omdat wij dan al kosten hebben moeten maken.

 • Toestemming

  Door het invullen en versturen van dit formulier geef je toestemming voor de wijze waarop Flashing Heiloo je persoonsgegevens gebruikt (zie Publicaties >>> document Privacybeleid). Je geeft ook toestemming voor het eventuele gebruik van foto's of video's op de website. Je kunt echter deze toestemming op elk gewenst moment intrekken door een mail te sturen naar ledenadministratie@flashingheiloo.nl.