• VU16 Landskampioen 2019
 • Vertrouwenspersoon

  Iedereen die sport moet dit kunnen doen in een veilige omgeving. Om dit te bereiken doet Flashing Heiloo actief aan preventie. Zo gelden er bijvoorbeeld gedragsregels voor begeleiders en is er een reglement sportiviteit en respect voor de leden.

  Maar ongewenste omgangsvormen komen helaas overal voor, dus ook in de sport. De meest bekende vorm is seksuele intimidatie. Hierbij kan het gaan om een schuine mop, een opmerking over iemands lichaam, een arm om de schouder of een klopje op de bil. Als degene die het ondergaat dit niet leuk vindt (ongewenst), moet het ophouden.

  Andere vormen van seksuele intimidatie zijn altijd ongewenst. Bijvoorbeeld mensen begluren in de kleedkamer of douche, aanranding en verkrachting. Dit moet niet alleen ophouden, maar er moet ook tegen de pleger worden opgetreden. Maar ook pesten, discriminatie, agressie en geweld zijn ongewenste omgangsvormen.

  Wanneer je te maken krijgt met ongewenste omgangsvormen roept dit veel emoties, vragen en dilemma’s op, ook als je niet zelf het slachtoffer bent, maar het ziet gebeuren. Het is dan belangrijk te weten dat je in zo’n situatie bij een vertrouwenspersoon terecht kunt voor hulp, ondersteuning en advies. Of voor gewoon een luisterend oor. Uiteraard wordt alles strikt vertrouwelijk behandeld en er gebeurt niets wat je niet weet. De vertrouwenscontactpersoon is er voor alle medewerkers, (jeugd)leden en ouders.

  De vertrouwenscontactpersonen van Flashing Heiloo zijn Sanne Huisman en Lat-Dior Taylor:

  Grensoverschrijdend gedrag in de sport, wat betekent dat?

  Grensoverschrijdend gedrag betreft elke vorm van handelen en/of nalaten dat als doel en/of gevolg heeft dat de waardigheid en/of veiligheid van een of meerdere personen wordt aangetast.

  Mijn naam is Sanne Huisman en ik stel mij graag aan jullie voor. Sinds 2020 woon ik met mijn man en twee zoons in Heiloo. Met name de mannen thuis zijn erg sportief, ik zou mijzelf meer als sociaal en betrokken omschrijven. Ik heb jaren bij de Raad voor de Kinderbescherming gewerkt en daarna als manager van een Maatschappelijk Opvang voor dakloze gezinnen in Amsterdam. Momenteel werk ik bij GGZ-NHN in Heiloo. In mijn vrije tijd vind ik het heerlijk om te wandelen, een podcast te luisteren en met mijn gezin naar de camping op Texel af te reizen.

  Ik zet mij graag in voor veiligheid en gezondheid. Om die reden heb ik afgelopen jaar de opleiding tot vertrouwenspersoon gevolg. Toen ik op de website van Flashing zag staan dat ze een vertrouwenscontactpersoon zochten, heb ik mijzelf aangemeld om op die manier een steentje te kunnen bijdragen aan veiligheid in de sport. Een belangrijk maatschappelijk doel! In navolging daarvan heb ik deze zomer de trainingsdag tot vertrouwenscontactpersoon bij het NOC*NSF gevolgd.

  Mijn naam is Lat-Dior Taylor. Ik ben al een groot deel van mijn leven gek op basketbal en sinds september 2019 ben ik spelend lid bij Flashing Heiloo. Ik woon in Alkmaar met mijn vriendin en onze drie kinderen. Ik werk ruim twintig jaar als docent Frans en mentor op een middelbare school. In mijn werk heb ik veel te maken met veiligheid en grensoverschrijdend gedrag. Samen met Sanne hopen we een bijdrage te leveren aan veilige en fijne sportvereniging.

  Als vertrouwenscontactpersoon hebben wij een preventieve en signalerende rol binnen de vereniging. We ondersteunen (en adviseren) het bestuur bij het creëren van een veilige en respectvolle omgeving binnen de basketbalvereniging, zodat alle leden met plezier kunnen deelnemen aan de sport.

  Maar wat kunnen we voor jou doen….

  Als vertrouwenscontactpersoon (VCP) zijn wij verantwoordelijk voor de eerste opvang bij signalen van grensoverschrijdend gedrag op de vereniging. Je kan een van ons bellen of mailen als je binnen de club problemen ervaart als het gaat om sociale veiligheid. Hierbij kun je denken aan thema’s als:

  -     pesten en agressie

  -     discriminatie en uitsluiting

  -     (seksuele) intimidatie

  -     het ongewenst maken van foto-, film- of geluidsopnames in en rond de club, die zonder goedkeuring vooraf van alle betrokkenen

  We luisteren in dat geval graag naar jouw verhaal, delen de nodige informatie met je én kunnen je indien gewenst verwijzen naar de juiste of bevoegde instantie. Alles gaat in overleg met jou. Belangrijk om te weten is dat wij niet degenen zijn die de situatie voor jou kunnen oplossen.

  Wel zullen we het bestuur (al dan niet anoniem) informeren over de situatie of gebeurtenissen binnen de club, zij zijn immers verantwoordelijk voor het creëren van een veilige sportomgeving. Door hen te informeren, kunnen zij de nodige stappen ondernemen om de veiligheid binnen de vereniging te herstellen. In het protocol sociaal veilige sportomgeving in het kader van ongewenste omgangsvormen van Flashing Heiloo, staat precies uitgewerkt wat hierover de afspraken zijn.

  Via deze link kan je lezen wat de VCP doet en waar hij/zij precies verantwoordelijk voor is:

  https://centrumveiligesport.nl/media/1332/2023_functieprofiel-en-verantwoordelijkheden_vcp.pdf

  Wanneer je een vraag, probleem of klacht hebt over de manier waarop je bejegend wordt binnen de vereniging, neem dan gerust contact met hun op. Dit is geheel vertrouwelijk.

  Sanne en/of Lat zijn als volgt bereikbaar:

  – e-mail: vertrouwenspersoon@flashing-heiloo.nl